Wake Up

פרויקט HCI. מקור: BigStock

עמל ומעבר ביצעה פרויקט HCI להעברה לדטה סנטר של אקספים

מפעילת בתי האבות הסיעודיים והמוסדות הגריאטריים עברה לפתרון מנוהל בדטה סנטר של אקספים, בתשתיות HCI ייעודיות של נוטניקס ● הפרויקט בוצע יחד עם חברת Wake up והיקפו הכספי עומד על שני מיליון שקלים

גולן אשטן, מנכ"ל וויסנטר. צילום: עדי זלק וינר

וויסנטר הטמיעה מערכת תקשורת בענן בפריון – במאות אלפי שקלים

הפתרון משמש מאות משתמשים בסניפיה של חברת הפרסום הדיגיטלי בחולון, ניו-יורק, שיקאגו, פריז וקייב

אירועים קרובים